Kommunen stopper videre arbeid med svømmehallen i Kolbotn sentrum – blir tre ganger så dyr som estimert

Rådmannen har vurdert svømmehallen i Kolbotn sentrum til å bli betydelig dyrere enn det som er prosjektert, og stanser planene inntil politikerne blir enige om plassering av svømmehallen.