Kommunene håvet inn over 1,5 millioner kroner på parkeringsbøter i fjor

Ski, Oppegård og Ås kommuner delte ut nesten 3000 parkeringsbøter. Det ga klingende mynt i kommunekassen.