I tråd med MDGs sterke miljøprofil, så er dette et initiativ som kommer til riktig tid. Hans Martin Enger har forstått hva som må til videre.

Men i tillegg til det som står i artikkelen videre, som vil jeg komme med noen tilleggsopplysninger. 26. april i år ble det avholdt et åpent møte på nettet i regi av Ski og Kråkstad Arbeiderlag om Skagerakbanen. Det var på forhånd invitert jernbaneekspertise fra Sverige, samt norske politikere med interesse for jernbanens fremtid. Etter dette møtet hadde noen snakket sammen, og et viktig tilleggsforslag kom med i Nasjonal Transportplan for 2022–2033. En flertallsmerknad i samferdselskomiteen (H, Ap, v og SV).

«Flertallet er kjent med ulike initiativ for å bedre togforbindelsen Oslo-Göteborg. Flertallet deler visjonen om en bedre og en raskere jernbaneforbindelse mellom Oslo og Göteborg, og mener at prosjekter og tiltak som kan bidra til dette, bør støttes av norske myndigheter».

Her har altså MDG og Hans Martin Enger de argumentene partiet behøver. Så for ordens skyld. Det skrives ofte i norske aviser om «lyntog». Alle vet at det er tog som skal gå litt raskere enn andre tog, men sier ikke noe mer. Den internasjonale definisjonen på tog som skal gå veldig fort er høyhastighetstog. Dvs.tog som skal gå i 250 km/t og mer. Lyntog hadde man for øvrig Norge på 1950 og 60 tallet. Det var motorvognsett i fargene mørkeblått og gult. De fikk benevnelsen «lyntog» Veldig fine togsett etter den tids standard, men veldig fort gikk de egentlig ikke etter dagens krav. Dersom tog ikke skal bli taperen på transportsektoren, som må nye baner selvsagt bygges for 250 km/t og mer (300-400).

Nordre Follo kommune har tidligere stilt seg positiv til Skagerakbaneprosjektet. Nå gjelder det for de fire kommunene på strekningen til Halden å samarbeide ganske raskt. Betingelsen fra Skagerakbanen AB er en rask planprosess. Da nytter det ikke som Sarpsborg kommune gjør og går imot eget vedtak i kommunestyret. «Banen er så langt frem i tid at de ikke vil bruke ressurser på det nå». Dette sier de når de selv har nøkkelen til at det skal komme i gang en planprosess!

Det finnes fortsatt politikere i Østfold som dessverre fremdeles har tro på intercity planene til Halden. Om det vet vi at det vil ta lang tid, veldig lang tid. Kostnadene blir helt hinsidig store når man skal arbeide videre i kvikkleira i Østfold. Og når kostnadene blir for store, så blir det ikke noe av. Når så Norge får tilbud om at en bane lar seg gjøre å bygge ved kostnader utenfor statsbudsjettet, så bør svaret være enkelt. Det gjelder bare å ikke kaste bort tiden.