Oppegård gikk med 78 millioner kroner i overskudd i fjor

Skatteinngangen til Oppegård kommune ble på 40 millioner kroner mer enn budsjettert i fjor, opplyser konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.

Skatteinngangen til Oppegård kommune ble på 40 millioner kroner mer enn budsjettert i fjor, opplyser konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

40 millioner mer i skatteinntekter bidro godt til Oppegård kommunes netto driftsresultat på 106 millioner kroner i 2016.

DEL

OPPEGÅRD: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler kunngjør at kommunens regnskap for 2016 er avsluttet og viser et netto driftsresultat på 106 millioner kroner. Trekker man fra den delen av overskuddet som skal gå til bundne avsetninger og formål som kommunestyret allerede har vedtatt, står det igjen et overskudd på 78 millioner som ikke er disponert.

Kommunen fikk betydelig høyere skatteinntekter enn budsjettert, totalt 40 millioner kroner.

For 2016 hadde kommunen budsjettert med 924 millioner i skatt på inntekt og formue. I 2017-budsjettet er skatteanslaget økt til 977 millioner kroner.

Andre faktorer som bidrar til det positive økonomiske resultatet er høyere statlige tilskudd enn beregnet, samt omtrent 10 millioner mindre enn budsjettert til lønnsoppgjøret og pensjonskostnadene.

Det er kommunestyret som skal bestemme hvordan overskuddet skal brukes. De behandler regnskapet i mai.

Bøhler kommenterer regnskapet for 2016 slik:

– Vi er meget godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat, men kommunens økonomiske situasjon er fortsatt krevende. Vi forventer at antall innbyggere øker, og at andelen over 80 år øker mest. Dette gir blant annet utfordringer for kapasiteten i omsorgstjenestene, barnehager og skoler. Kommunen har derfor planlagt flere store investeringer i årene som kommer. Nye byggeprosjekter finansieres i hovedsak ved låneopptak, noe som binder utgifter til renter og avdrag. Vi må derfor redusere utgiftene på andre områder hvis vi skal klare å håndtere nye lån og samtidig tilby innbyggerne et tilfredsstillende tjenestetilbud. Kommunen fortsetter derfor det langsiktige arbeidet for å få en bærekraftig økonomi.

Øker i hele Follo

Ifølge tall fra Kemneren i Follo, fikk alle Follo-kommunene betydelig mer i skatteinntekter enn forventet i fjor. Befolkningsveksten bidrar til økt skatteinngang. Ski kommune kom omtrent like godt ut som Oppegård, mens Ås fikk en økning på ti millioner. Ordfører i Ås, Ola Nordal, har tidligere forklart dette med at de prøver å budsjettere nært opptil hva det blir, mens han har inntrykk av at de andre kommunene er litt mer forsiktige når de beregner skatteinngangen.

Ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold, kommenterte tallene fra Kemneren slik:

– Pengene bør brukes til egenkapital på de store investeringsprosjektene vi har i kommunen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken