Slik vil politikerne at Ski skal bli i fremtiden - nå kan du si din mening

Arealplanen for Ski er lagt ut til høring. I tre åpne møter vil Ski kommune informere om hvordan man ser for seg Ski når Ski blir en del av Nordre Follo kommune.