Vi har et tilbud til deg. Prøv ØB+ og få tilgang til alt på ØB.no i åtte uker for kun 99 kroner.

SKI: Bor du i Ski, bør du merke deg datoen 12. juni. Da blir det sannsynligvis folkeavstemning om kommune- reformen i Ski.

Frem til nå har mai vært måneden for den planlagte folkeavstemningen i Ski. Et enstemmig formannskap ber kommunestyret utsette denne til søndag 12. juni.

– Ut fra status i prosessen ser jeg ikke at vi har noe annet valg enn å utsette. Det er for å sikre en demokratisk prosess og involvere innbyggerne i størst mulig grad, påpekte Bård Hogstad (SV).

Les også: Folkeavstemning om kommunereformen i Ski vil koste nær 700.000 kroner

Anne Kristine Linnestad (H) var i utgangspunktet skeptisk til å endre den oppsatte datoen.

– Jeg vet ikke hvor mange av dem som sitter rundt bordet her som vet at det er gått ut brev til dem som sitter i stemmestyrer med beskjed om å sette av 22. mai. Det må de forholde seg til. Og det koster å sende ut nye brev, sa Linnestad, som understreker at de folkevalgte må stå ved de vedtakene de fatter.

Likevel stemte hun for å utsette avstemningen. Det har sammenheng med at de tillitsvalgte i Ski kommune har etterlyst informasjon og å bli tatt med på råd.

– Når de tillitsvalgte ikke føler at de er blitt involvert, gjør ikke mannen i gata det heller, erklærte Linnestad.

Høringsfrist 1. juli

Ordfører Tuva Moflag (Ap) er enig med den tidligere ordføreren i at det er synd å flytte en dato som allerede er proklamert.

– Samtidig må det være realisme i planen. Vi flytter folkeavstemningen for å komme i mål til høringsfristen, erklærte Moflag.

Kommunestyret i Ski skal ta den endelige avgjørelsen i neste møte onsdag 9. mars. Dersom folkeavstemningen blir flyttet til søndag 12. juni, blir det mulig å forhåndsstemme fra og med lørdag 30. mai.

Hvordan nå ut til folket?

Før den rådgivende folke- avstemningen om kommunereformen må innbyggerne engasjeres slik at de møter opp og avgir sin stemme.

Da holder det ikke med Ski kommunes eget informasjonsark som sendes ut med posten. Ski kommune ser på muligheten til å ta i bruk både kinoreklame og lokalavisen for å nå flest mulig før folke-avstemningen.

– Vi vil annonsere på kino for å treffe ungdommen hjemme, særlig med tanke på at 16-åringen skal få stemme.

Les også: 16-åringene skal få stemme i Ski

Camille Hille (V) ville heller bruke pengene på sosiale medier som Facebook og Instagram. Der fikk hun støtte av ordføreren.

– Det er både målrettet og kostnadseffektivt, mente Moflag.