Gå til sidens hovedinnhold

Annonse provoserer voldsomt

Aksjonen mot Skis annektering av Ås er i gang

Artikkelen er over 5 år gammel

Thorvald Sverdrup og aksjonsgruppen BevareÅs jobber på spreng. Metodebruken provoserer FAU ved Finstad skole

ÅS/SKI: Både onsdag og i dag, over en helside i Østlandets Blad, har aksjonsgruppen BevareÅs annonsert sin misnøye med det de kaller Skis annektering av Nordby, Solberg og Vinterbro.

I annonsen tar de utgangspunkt i barnehage og skolesituasjonen i de nevnte områdene. Ikke uventet mener de at tilbudet er bedre i Ås enn i Ski. Bildet av Solberg skole, slik den vil bli i 2018 er stilt opp mot brakkerigger på Finstad skole, som et eksempel på ulikhetene mellom Ås og Ski.

FAU-leder ved Finstad skole er provosert over denne sammenligningen.

– Gruppen må gjerne kjempe sin sak, men å mobbe naboskolen blir rene guttestreker. Vi er stolte av skolen vår, og lever godt med brakkeriggen frem til utvidet skole står klar. Jeg mener aksjonsgruppen tar debatten til et lavmål, sier FAU-leder Per Christian Langset, som legger til at han har hele FAU i ryggen.

FAU-lederen ønsker ikke å mene noe om selve grensejusteringen, men etterlyser et bedre samarbeidsklima på tvers av kommunegrensene.

– Jeg synes at denne annonsen bidrar til «vi» og «dem». Vi bør bli mer samlende i denne delen av Follo, uavhengig av kommunegrenser, sier Langset.

Thorvald Sverdrup er en av 10–12 personer som står bak aksjon BevareÅs. De har reagert på det de mener er en annektering av Ås kommune.

– Hvorfor tar dere bare for dere denne delen av Ås. Hva med brakkeriggen ved Åsgård skole og Kroer skole som vel ikke er i den beste forfatning?

– Det er på grunn av at Solberg er et av de området som Ski-politikerne har vist størst interesse for, svarer Thorvald Sverdrup i aksjonsgruppen BevareÅs.

– Vi vil også synliggjøre for Solbergområdet at om vi havner i en storkommune med Ski og Oppegård, vil vi bli som Kråkstad har vært i Ski i veldig mange år. Små og nesten ubetydelige i den store sammenhengen, avslutter Sverdrup.

Kommentarer til denne saken