Da har Sanner sagt sitt om Nordre Follo

KLAR: Nordre Follos nye kommunestyret vil bestå av 47 medlemmer.

KLAR: Nordre Follos nye kommunestyret vil bestå av 47 medlemmer.

Artikkelen er over 2 år gammel

Etter at Ski og Oppegård blir Nordre Follo fra 1. januar 2020, vil kommunestyret bestå av 47 medlemmer.

DEL

SKI/OPPEGÅRD: Stortinget har vedtatt sammenslåinger av 109 kommuner til 43 kommuner og 13 fylkeskommuner til 6 fylkeskommuner. Kommunal- og moderningseringsdepartementet har i dag, mandag, fastsatt forskrifter om flere av sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner. Sammenslåingene skal skje fra 1. januar 2020, og arbeidet med å forberede sammenslåingene pågår nå for fullt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter nå flere forskrifter for kommune- og fylkessammenslåingene, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene og fylkestingene. Forskriftene ble offentlige under en pressekonferanse mandag.

– Det gjøres en stor og viktig jobb i kommunene. Jeg håper forskriftene bidrar til ro rundt prosessen slik at kommunene kan konsentrere seg om å bygge gode tjenester og lokalsamfunn for sine innbyggere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunesammenslåingene ble vedtatt i Stortinget 8. juni i år. I forskriftene er det blant annet fastsatt når sammenslåingen finner sted, navn på den sammenslåtte kommunen, antallet medlemmer i kommunestyret i den nye kommunen og enkelte andre regler som sammenslåingen krever.

Forskrift om sammenslåing av Oppegård kommune og Ski kommune til Nordre Follo

kommune.

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11. desember 2017 med hjemmel i

kommuneloven § 3 nr. 3 og inndelingsloven § 17, jf. kongelig resolusjon 27. oktober 2017 nr.

1666.

§ 1. Oppegård kommune og Ski kommune slås sammen til én kommune fra 1. januar

2020. Navnet på kommunen er Nordre Follo kommune.

§ 2. Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 47 medlemmer, inntil kommunestyret

eventuelt bestemmer annet i medhold av kommuneloven § 7 nr. 3.

§ 3. Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Ski kommune og Oppegård kommune skal

fortsatt gjelde for vedkommende områder inntil nye lokale vedtekter og forskrifter er fastsatt

av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter er 1. januar 2021.

§ 4. Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i samsvar

med domstolsloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet til nytt forliksråd trer

i funksjon. Fellesnemnda kan fastslå at virketiden for de eksisterende forliksrådene i

kommunene skal videreføres slik at den nye kommunen har to eller flere forliksråd i en

periode.

§ 5. Kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11,

inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye

kommunestyret. Reguleringsplaner etter lovens kapittel 12 gjelder inntil de erstattes av nye

planer eller de vedtas opphevet.

§ 6. Forskriften trer i kraft straks.

Artikkeltags