Usikker på om hjemmesykepleien i Ski har blitt bedre

UTFORDRER: Tor Anders Østby foran hjemmetjenestens kontorlokaler i det tidligere ØB-bygget. Østby utfordrer ordføreren på om samlokalisering av basene er vellykket eller ikke. FOTO: INGER EIDEM

UTFORDRER: Tor Anders Østby foran hjemmetjenestens kontorlokaler i det tidligere ØB-bygget. Østby utfordrer ordføreren på om samlokalisering av basene er vellykket eller ikke. FOTO: INGER EIDEM

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Er hjemmesykepleien i Ski blitt bedre etter at den ble samlokalisert, spør Tor Anders Østby i en interpellasjon.

DEL

SKI: Ordfører Anne Kristine Linnestad svarer Sp-politikeren i kommunestyret onsdag kveld.

Hjemmetjenester er i dag samlet i det tidligere ØB-bygget i Ski sentrum.

– Etter samlokaliseringen av basene er det nå viktig å se om tjenesten er blitt bedre eller svekket, sier Østby, og fortsetter:

– I Ski har hjemmesykepleien totalt 560 besøk i døgnet. Det er åpenbart at det er blitt mer kjøring og mindre tid hos brukerne ved å flytte basen på Langhus til Ski. Langhus og Siggerud er stort, og mange av kommunens brukere av hjemmetjenesten bor her.

Østby peker også på trafikkaoset som rår i Ski sentrum, som gjør det ekstra tøft for de ansatte å kjøre ut til brukerne.
Sp-politikeren mener at erfaringene som er gjort så langt bør brukes til å forbedre tjenestetilbudet. Og at ansatte i tjenesten bør få komme til orde med sine meninger.

– De vet jo hvor skoen trykker. Får vi viktige signaler om at samlokaliseringen er sterkt uheldig, må det være mulig å reversere den. Lokalene i Langhus Bo og servicesenter står fortsatt tomme, og kan tas i bruk igjen, sier han.

Mange spørsmål

Tor Anders Østbys interpellasjon til ordføreren består av ni spørsmål.
Han vil for det første vite om ordføreren vil ta initiativ til en evaluering av samlokaliseringen.
Østby ber også ordføreren svare på om brukerne har fått mer eller mindre tid i form av hjemmebesøk. Han vil også vite hvilken merkostnad kommunen har ved å leie lokaler, kontra kostnaden ved å bruke egne lokaler.

Østby ber ordføreren svare på om kommunen har måttet skaffe flere biler som følge av samlokaliseringen, og hvordan parkeringsforholdene i sentrum fungerer. Østby vil også ha svar på om kontorbeliggenheten er effektiv med tanke på at hjemmesykepleiens biler må inn og ut av trafikkmylderet i sentrum. Ordføreren får også spørsmål om brukerne nå opplever senere oppmøte fra hjemmesykepleien. Hun blir også utfordret på om samlokaliseringen fører til bedre eller forringede arbeidsforhold for de ansatte.

Artikkeltags