Oppretter fem nye lærerstillinger i Oppegård

FORNØYD: Posisjonen, representert ved gruppelederne Geir Amundsen (Frp), Siv Kaspersen (H) og Ida Lindtveit (KrF) er godt fornøyd med budsjettet de i fellesskap har jobbet seg frem til. FOTO: VIVI RIAN

FORNØYD: Posisjonen, representert ved gruppelederne Geir Amundsen (Frp), Siv Kaspersen (H) og Ida Lindtveit (KrF) er godt fornøyd med budsjettet de i fellesskap har jobbet seg frem til. FOTO: VIVI RIAN

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Gruppelederne for posisjonspartiene er fornøyd med budsjettet som nå er vedtatt. – Jeg er glad for at vi fikk til en vridning på skole, sier Siv Kaspersen.

DEL

OPPEGÅRD: Det skal investeres for en milliard kroner de neste fire årene i Oppegård. Rådmann Anne Skau legger ikke skjul på at kostnadsanslagene er usikre og budsjettet er stramt.

– I 2016 går vi i balanse, og setter av noe til fond. De neste årene må vi bruke av fond for å gå i balanse. Det må bli en midlertidig løsning, poengterte Skau.

Nettopp bruk av fondsmidler bekymrer Venstres Inger Johanne Bjørnstad.

– Posisjonen går faktisk enda lenger enn rådmannen, og vil bruke opp alle pengene som nå ligger på bok, og putte dette i det store driftsbudsjettet, advarte Bjørnstad.

Skoleløft

Som gruppeleder for Høyre, innledet Siv Kaspersen med at skolen skal få et løft.

– Høyre er opptatt av at Oppegård-skolen skal være blant landets beste. At vi bruker mindre penger per elev enn andre kommuner vi sammenligner oss med, og samtidig er på Norgestoppen målt i skoleresultater er en stor prestasjon. Samtidig ser vi behovet for flere lærerressurser på enkelte trinn. Derfor er det viktig nå å satse på gode læringsmiljøer gjennom fem nye ressurslærere. De kan settes inn der behovet er størst, argumenterte hun.

Da budsjettet til slutt ble vedtatt, kommenterte Kaspersen:

– Vi har jobbet for en vridning på skole, og det har vi fått til. Dessuten er jeg glad for at vi fikk plass til tre nye lærlinger fra neste høst. Vi vil styrke statusen til yrkesfag.

Startboliger

Innledningsvis hadde ordfører Thomas Sjøvold lagt vekt på at Oppegård skal ta imot et stort antall flyktninger med utstrakt arm. Det var det ingen politisk uenighet om.

Merete Bellingmo, Aps gruppeleder, var spesielt tilfreds med at høyrefløyen sluttet seg til forslaget om at rådmannen skal utrede tomter som kan leies, festes eller kjøpes for å bygge startboliger. Startboligene er tiltenkt både flyktninger og andre som av ulike årsaker vanskelig kan skaffe seg bolig på det åpne markedet.

Klima og Kolbotnvannet

Bjørn Gunnar Ganger (Ap) gjorde et nummer av at 14 av de 21 verbalforslagene som posisjonen har stemt ned, handler om miljø. Dette som et paradoks til at velgerne ga tydelig signal om at miljø har blitt en del av hverdagen til folk flest.

Inger Johanne Bjørnstad etterlyser kunnskap og tiltak for et rent Kolbotnvann.

– Det holder ikke å skifte ut rør for å stoppe nye lekkasjer. Vi må også finne ut hvordan vi får ut skiten som ligger i vannet i dag,

Høyres Marit Mæland avviste dette:

– Vi har god oversikt, og vi vet hva som har effekt, blant annet via NIVA, Pura og vår egen VA-plan. Høyre tar nå et historisk løft ved å bevilge syv millioner ekstra hvert år til utskifting av rør, sa Mæland.

Kaspersen parerte antydningene om manglende miljøbevissthet på følgende måte:

– Hvor opptatt partiet er av miljøet, vises ikke gjennom antall verbalforslag.

Artikkeltags