Reiser helt fra Berlin for å holde konsert i Ås

Kulturutvalget i Ås menighet inviterer til en klassisk julekonsert i Ås kirke lørdag.