Kontrollsenter for post og varer til det nye regjeringskvartalet kan havne på Trollåsen

Statsbygg har sett seg ut fire tomter som er aktuelle for et kontrollsenter for post og varer til det nye regjeringskvartalet i hovedstaden. Ei tomt på 32 mål på Trollåsen er blant de fire.