Koronaen satte stopp for Erik Bye-turneen til Stephen Ackles. Nå spiller han opp på virtuell intimkonsert hjemme i Langhus kirke

Stephen Ackles fra Langhus tar turen til Langhus kirke søndag kveld.