Koronakrisen gir inntektssvikt for mediene – også ØB permitterer: – Helt ekstraordinære tider

Østlandets Blad og samtlige andre aviser taper store summer på den korona-påførte annonsesvikten. Over påske kommer redningspakken fra politikerne.