Koronaviruset har ryddet legekontorenes venteværelser: – Folk frykter smittefaren og holder seg hjemme