Kraft brann i bolig i Enebakk

Det var i en enebolig med omliggende driftsbygninger at det brant.