OSLO/NORDRE FOLLO: Etter at elsparkesyklene gjorde sitt massive inntog, ble det også klart at bruk kjøretøyene som plutselig var tilgjengelig for leie over alt i Oslo og etter hvert flere andre steder - heriblant Nordre Follo - også medførte en betydelig risiko.

I mellomtiden har det kommet regler og innstramminger rundt både utleie og bruk.

– Lover godt

Ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen, ble 1878 personer skadet på elsparkesykkel i Oslo i 2021. Året etter var tallet redusert til 673; en nedgang på 64 prosent ifølge tall fra Oslo skadelegevakt.

– Regelendringene som er gjort de siste par årene, har fungert. Det er vi veldig glade for. Det lover også godt for vår- og sommersesongen i år, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Det er i sommersesongen, fra mail til august, som også er den tiden hvor det er størst bruk av elsparkesykler, at reduksjonen i antall skader er mest synlig. Fra 2021 til 2022 ble antall skader i denne perioden redusert med 74 prosent. I juni og juli i 2021 behandlet Oslo skadelegevakt i snitt 14 elsparkesykkelskader daglig, mens tallet var redusert til tre i snitt i 2022.

Nattestenging

Ifølge Statens vegvesen er det både kommunale og statlige regelendringer som ligger bak den positive utviklingen. Stortinget vedtok en ny lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i juni 2021; en lov som gjorde det mulig for kommunene å regulere utleievirksomheten i sin kommune. I Oslo ble det for eksempel besluttet å mer enn halvere antall utleie-elsparkesykler og også innføre nattestenging fra klokken 23 til 05 på utleievirksomheten.

Behandles nå

Som ØB har skrevet tidligere, er det per i dag fritt frem for hvem som helst å drive utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Nordre Follo kommune. Denne uken behandles imidlertid det endelige forslaget til en forskrift som regulerer dette. Denne skal vedtas i kommunestyret 29. mars.

Tier, som var den første aktøren som etablerte seg i Ski sentrum i juni 2021, har nylig meldt at de avslutter sin satsing der på grunn av at den ikke er økonomisk bærekraftig. I mellomtiden har også andre aktører gjort sitt inntog både nord og syd i kommunen.

LES OGSÅ: Nå har litt av storbyen «havarert» i Ski – legger ned driften

Opprinnelig forslag var å begrense antall utleiere til tre aktører, og antall kjøretøy til 150 i Ski sentrum, 75 i Kolbotn sentrum og 75 i Langhus-Velvelstad-området. Etter at forslaget har vært på høring, foreslår kommunedirektøren nå å redusere antall utleieaktører fra tre til to, samt å øke antallet sparkesykler til 200 i Ski sentrum, 75 i Kolbotn sentrum og 100 i Langhus-Vevelstad-området.

Forskriften åpner imidlertid for at antall kjøretøy både kan økes og reduseres i løpet av tillatelsesperioden, som i første omgang skal gjelde til 1. april 2025.

Forslaget står fast om at utleie kan skje alle dager, unntatt mellom klokken 23.00 og 05.00 natt til lørdag og søndag, og mellom 01.00 og 05.00 natt til hverdager.

– Fyller åpenbart et behov

Men det har også kommet strengere regler for selve bruken. Fra statens side ble det bestemt at den alminnelige promillegrensen på 0,2 også skal gjelde for kjøring med små elektriske kjøretøy. Det ble satt en nedre aldersgrense på 12 år for å kjøre elsparkesykkel, og for barn under 15 år er det påbudt med hjelm. I tillegg er det også kommet krav om ansvarsforsikring for disse kjøretøyene fra 1. januar i år.

– Jeg tror ikke vi har sett enden på denne utviklinga. Vi må være forberedt på at vi kan få andre former for mikromobilitet i framtida. Det fyller åpenbart et behov, sier Ranes.