Kraftig vind på vei – ber folk sikre løse gjenstander

Det er meldt om kraftig vind i distriktet i dag.