Etter at byrådet i Oslo utsatte byggingen av Røatunnelen i sitt forslag til handlingsplan for Oslopakke 3 de neste fire årene, står den tverrpolitiske enigheten om samferdselssatsingen i fare.

Onsdag ble saken behandlet i samferdselskomiteen i Oslo kommune, og Venstre og Høyre fikk komiteen med på å sende handlingsplanen tilbake til forhandlingsbordet.

De to partiene mener at byrådet ikke følger opp den avtalefestede enigheten fra 2016 om at Røatunnelen skal igangsettes og finansieres senest fra 2020.

– Oslopakke 3-avtalen er et skjørt kompromiss basert på at alle parter har gitt og tatt. Det er ikke en buffé som byrådet fritt kan forsyne seg av, sier Høyres byrådskandidat Eirik Lae Solberg.

– Ikke avtalebrudd

Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) mener at Høyre og Venstres tunnel-iver truer hele kollektivsatsingen i Oslo.

– Dette er Høyre og Venstre på sitt mest useriøse. De vil sette av penger til en tunnel som vi enda ikke vet hva koster, ved å kutte kraftig i viktige kollektivløft som Fornebubanen og nye trikker som vil komme alle til gode, ikke minst Oslos unge eller aller fattigste som ofte ikke bruker bil, sier Hermstad.

Han mener ikke byrådet har brutt den avtalefestede enigheten om Røa-tunnelen.

– Vi er jo alt gang med planlegging av Røatunnelen. Men Oslopakke 3-avtalen slår også fast at vi skal bygge Fornebubanen, nytt signalanlegg og ny T-banetunnel, og at bompengeinntektene skulle være langt høyere, sier han.

Oslopakke 3

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

1. juni 2019 ble det innført nye bomstasjoner og nytt takstsystem i Oslo.

Innkrevingen av bompenger er fordelt på tre bomringer:

  • Indre ring: Nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med "armer" mot Grefsen og Trosterud - med betaling i begge kjøreretninger.
  • Osloringen: I den eksisterende bomringen i Oslo er det betaling i begge kjøreretninger. Prisen i hver retning er omtrent halvparten av det du betalte for én passering tidligere.
  • Bygrensen: Nye bomstasjoner i nærheten av kommunegrensen mellom Oslo og Follo / Romerike, samt de eksisterende bomstasjonene mellom Oslo og Bærum. Kun betaling inn mot Oslo.

Det meste som bygges av veier og bane i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3. Avtalen har en økonomisk ramme på 120 mrd. kr. (2016-prisnivå) for perioden 2017–2036, og finansieringen skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen.

Kilde: Statens vegvesen

Foreslår skroting

I samme møte i samferdselskomiteen onsdag fremmet Frps førstekandidat Aina Stenersen og Frp-nestor Carl I. Hagen forslag om å skrote hele avtalen fullstendig.

Stenersen sier til Dagbladet at forslaget ble fremmet for å få ned bompengebelastningen, som hun mener er en hverdagsutfordring for store deler av byens innbyggere.

– Det er på tide byrådet i Oslo tar tak for å stoppe eller nedskalere prosjekter i Oslopakke 3, sier førstekandidaten til avisa.

LES OGSÅ: Frp vil stoppe innkrevingen av bompenger: – Den nye bomringen i og rundt Oslo er helt sinnssyk