Krigsveteran Freddy (54) har opplevd mer enn de fleste: – Med en bror som ble drept, og en som lider av PTSD har vi ofret mye

Krigsveteran Freddy Bolle (54) har opplevd mer enn de fleste, og har funnet nyttige verktøy for å mestre krig, utfordringer som barnevernsarbeider og trusler. – Både i barnevernet og i forsvaret erfarer jeg at det har blitt mer åpenhet rundt psykisk helse.