SKI: Politiets beredskapssenter blir lagt til Taraldrud i Ski kommune.

Det bekreftet justisminister Anders Anundsen (FrP) til NRK fredag formiddag.

Dermed vrakes alternativet Grønmo i Oslo. Tidligere i prosessen var også Alnabru i Oslo et alternativ.

– Det har vært grundige vurderinger i prosjektet over lengre tid. Den klare anbefalingen er Taraldrud, sa Anders Anundsen til statskanalen fredag.

Han trekker frem Taraldruds gode beliggenhet, utvikling av området og utfordringer ved grunnforholdene på Grønmo som argumenter for Taraldrud.

Pris for Grønmo ville også blitt vesentlig høyere. Alnabru ble opprinnelig vedtatt som beliggenhet av den rødgrønne regjeringen, men Solberg-regjeringen reverserte vedtaket.

Fornøyd ordfører

Ski-ordfører Tuva Moflag (Ap) har hatt stor tro på at Taraldrud skulle bli valgt, men innrømmer at hun gikk rundt med litt spenning i magen. Nå er det endelig avklart.

– Dette er veldig spennende, og vi er veldig fornøyd med avklaringen. Vi gleder oss til å ta fatt på den videre prosessen. Det handler om nasjonal sikkerhet, sier Moflag til ØB.

Dette har vi skrevet om saken tidligere:

Hun legger vekt på at kommunen vil jobbe for at friluftsinteressene i området blir ivaretatt. Flere naturvernorganisasjoner har stilt seg kritiske til Taralrdrud-alternativet. Moflag håper gode gangpassasjer blir tatt vare på.

– Hvilke forventninger har du til prosessen?

– Vi håper på en åpen dialog.

– Blir det Ski kommune som må ivareta friluftsinteressene i denne saken, og ikke departementet?

– Det vil jeg ikke spekulere i, men vi har hele veien spilt inn at friluftslivet er viktig, svarer ordføreren.

Ønsker «beredskapsklynge»

Ski-ordføreren drømmer om at valget kan ha ringvirkninger for Follo. Den aller største er en politihøgskole i Ski eller Oppegård, men også andre arbeidsplasser knyttet til beredskap, sikkerhet og nødkommunikasjon kunne bli lagt i en klynge i området, skisserer Moflag.

– Alt skal ikke og må heller ikke ligge i Oslo sentrum, sier hun.

Hårek Elvenes (H), som sitter i justiskomiteen på Stortinget for Akershus, er også fornøyd med valget.

– Det er en god beslutning som nå er blitt fattet, sier han til Østlandets Blad.

 

Elvenes mener at Grønmo var et uegnet alternativ, mens alternativet Alnabru aldri burde vært utredet.

– Dette er en god dag for beredskaps-Norge, politiet og for Ski, som antagelig får mange nye arbeidsplasser, sier Elvenes.

– Slik jeg tolker deg burde man gått for Taraldrud hele tiden?

– Ved så store investeringer må det utredes nøye. Det ville vært livsfarlig å hoppe på et alternativ for raskt, svarer Høyre-representanten.

Beliggenheten et viktig argument

Elvenes peker på nærheten til Oslo, E6 og sjøen som viktige argumenter for at Taraldrud ble valgt.

– Taraldrud ligger optimalt til med tanke på de funksjonene som skal inn til senteret, og få inn en bedre beredskap, sier Elvenes.