Follo Soroptimistklubb setter pris på at Vivi Rian i Østlandets Blad fokuser på at kriminaliteten har flyttet inn i hjemmene. Det er dessverre slik at i disse koronatider hvor familier er mer hjemme, er det økt risiko for vold i nære relasjoner og mindre risiko for at det blir oppdaget dersom ikke ofrene selv klarer og kontakte hjelpeapparatet. Politiet sier også at det kan tyde på at volden øker.

Vold angår oss alle. Vi har alle et ansvar for å prøve og avverge det. Er du selv et offer for psykisk eller fysisk vold, må du prøve å mobilisere krefter og mot til å kontakte hjelpeapparatet. I Follo har vi krisesenter og Nordre Follo kommune har familievoldskoordinator. Hun skriver på kommunens sider hvordan du kan få hjelp:

Her kan du få hjelp: Er du barn og ungdom? Snakk med en voksen du stoler på. Det kan for eksempel være læreren din eller helsesykepleier på skolen.

Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Barnevernstjenesten er til for å hjelpe barn og unge som har det vanskelig.

  • Barnevernet (kl. 08.00–15.30): 66 81 91 78
  • Barnevernets vakttelefon: 40 00 09 47
  • Follo barnevernvakt (kl. 15.30–08.00): 91 71 96 15

Krise og Incestsenteret i Follo er et midlertidig botilbud for voldsutsatte kvinner og menn og deres barn. Det går også an å komme til dagsamtaler. De kan kontaktes hele døgnet på telefon 64 97 23 00.

Alternativ til vold i Follo er et behandlingstilbud for de som utsetter andre for vold og deres familier. De kan kontaktes på telefon 45 39 53 43.

Eldre kan kontakte Nasjonal kontakttelefon om vold mot eldre: Vern for eldre, telefon 800 30 196."

Kjenner du noen du tror er utsatt for vold? Andre som ser eller har mistanke om at noen de kjenner er utsatt for vold, har også et ansvar for å avverge vold. Vi må huske at avvergingsplikten går foran taushetsplikten. Dersom vi vil hjelpe noen vi kjenner, kan vi ta kontakt med de samme med ovennevnte instanser og spørre om hvordan vi bør gå frem.

NOU nr. 17 2020 - Varslede drap? I dag la Partnerdrapsutvalget frem sin utredning. Utvalget foreslår mange konkrete tiltak for Politi og kommunale tjenester for å avverge drap. Vi har ikke fått satt oss inn i forslagene, men det er en del konkrete tiltak som vi tror kan være fornuftige. Det er blant annet foreslått at alle skal ha krav på en alenesamtale med helsevesenet.

Bry deg! Gi en julegave i form av å bry deg for å hjelpe noen ut av en vanskelig situasjon!

Ingjerd Juel Ingeborgrud, styremedlem i Follo Soroptimistklubb, Oppegård