Gå til sidens hovedinnhold

Krisen fortsetter. Hva nå?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NHO melder at halvparten av bedriftene på landsbasis har permittert ansatte og 15 prosent har måttet gå til oppsigelser. Det er liten grunn til å tro at tallene for Follo avviker vesentlig fra landsgjennomsnittet. Krisen er fortsatt alvorlig, sier regiondirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli.

Mange næringer står overfor store utfordringer, det er det ingen tvil om. Regjeringens beslutning om å utvide permitteringsreglene vil kunne hjelpe mange ansatte og bedrifter. Men, som noen peker på, kan utvidelse også føre til en uønsket innlåsingseffekt og manglende mobilitet i arbeidsstyrken. Det er viktig at både arbeidstagere og næringslivsledere er realistiske – arbeidsmarkedet etter Corona kommer ikke til å være det samme som før epidemien!

Som lokalpolitiker i Nordre Follo og medlem av styret i Viken Høyres bedriftskanal er jeg svært opptatt av dette. Krisen må ikke føre til at vi mister for mange ansatte i privat næringsliv, det er der verdiskapingen og grunnlaget for vår felles velferd ligger. Oppkonstruert uenighet fra venstresiden om at Høyre ikke er for en sterk stat har jeg liten sans for. En hensiktsmessig offentlig sektor som i samspill med det private er det som vil bringe oss stadig fremover, også for å lykkes med det nødvendige grønne skiftet.

Hva kan vi så gjøre på lokalt plan? En aktiv offentlig innkjøpspolitikk, der handlingsrommet i anskaffelsesreglene benyttes fullt ut, er en viktig ting. Etterspørre innovative løsninger, splitte opp kontrakter. Arrangere seminarer og treff, fysisk og med ansvarlig smittehåndtering der det er mulig. Reiselivsbedriftene blør. Kommunene bør ikke arrangere alt via nettet hvis det er forsvarlig å samles. Bestill musikk, underholdning og kåserier, hva det måtte være, fra de mange kulturarbeiderne som nå sliter.

Noen bedrifter går så det suser. Det kan føre til ansettelser av flere folk, noe som virkelig er gledelig. Krisen rammer ikke alle av oss direkte, men vi er en del av et fellesskap som berøres av krisen. Ikke bare nå, men over tid. Vi må også spørre hva kan hver enkelt av oss gjøre? Jo, vi kan overholde smittevernreglene og følge myndighetenes råd, og innenfor disse rammene kan vi oppsøke arrangementer og steder, kjøpe billetter og ta del i opplevelser sammen med andre. Følge med på om det er noen som trenger en hjelpende hånd.

For at vi skal ha noe å leve av i fremtiden, er vi helt avhengig av at små og store bedrifter i privat sektor har gode rammebetingelser. Deler av dette kan vi som lokalpolitikere være med på å tilrettelegge for gjennom næringspolitikk, reguleringer, anskaffelsesreglement, støtteordninger og fleksibel og rask saksbehandling.

Gjennom sommeren har jeg hatt mange samtaler med næringsdrivende. Stor innsats og betinget optimisme er gjennomgangstonen. Helt nødvendig er det at vi fortsetter å jobbe sammen for at vi skal komme oss gjennom krisen. Vi tar gjerne imot gode innspill, og næringslivsinteresserte er alltid velkomne til å ta kontakt.

Kommentarer til denne saken