Kroer skole er en unik og viktig skole i Ås. Den er har et trygt og oversiktlig elevmiljø, engasjerte lærere og kanskje Ås-skolenes fineste uteområder. Vi i Senterpartiet ønsker å beholde Kroer skole fordi den er bra for elevene, ikke av nostalgi eller sentimentale grunner slik det blir antydet i den offentlige debatten en gang iblant.

Hver gang Kroer skole trues med nedleggelse, blir vi i Senterpartiet kontakta av bekymra familier som har flytta til Kroer fordi de ønsker å være tilknytta en liten og oversiktlig skole. De store sentrumsskolene passer ikke for alle. Noen barn trives best i et trygt og lite miljø, andre trives i et stort miljø.

Små og store skoler har ulike typer styrker og utfordringer. Men vi må slutte å sette skolene opp mot hverandre. Vi har begge deler i Ås, og det er en styrke for skoletilbudet.

Hver gang jeg kommer innom lærerværelset på Kroer skole, blir jeg møtt av engasjerte lærere som brenner for skolen sin. De forklarer om verdien i det lille og oversiktlige elevmiljøet, de peker på de vakre jordene og forteller om hyppige turer til den store skogen som ligger en liten rusletur unna.

Nå som både Rustad skole og kommende Åsgård skole har overkapasitet, er det legitimt å stille spørsmålet: Har vi råd til de små skolene når det er ledig plass på de store? Ved Åsgård ser det nå ut til at ledige avdelinger kommer til å bli godt utnytta av kommunen til andre formål. Ved Rustad har det foreløpig vist seg utfordrende å bruke ledige rom til andre formål. Kanskje det kan løses etter hvert. Uansett er det ikke noe automatikk i at man sparer store summer ved å legge ned skoler og flytte elever.

Til kommende budsjettbehandling ønsker vi i Senterpartiet å gjøre en grundig vurdering og argumentere godt i spørsmålet om Kroer skole. Derfor har vi bedt administrasjonen om oppdaterte tall på hvor mye det koster kommunen å opprettholde Kroer skole.

Jeg håper vi kan beholde mangfoldet av skoler i Ås. Spennet mellom store og små skoler er bra for det samla tilbudet. For noen barn er en liten skole den aller beste skolen de kan ha.