Trailer sperret Kroerveien. Biler kjørte forbi på gangveien

Av

Forårsaket store problemer.