SKRIVESTUA: – På CV-en min er historiefaget påfallende fraværende, tatt i betraktning alt det historiske jeg har skrevet om. Folk tror jo at jeg er historiker. Det er jeg absolutt ikke, men det er utvilsomt noe jeg kunne ha vært, sier Atle Næss.

Den observerende Atle

– Det var ikke tanken på ære, suksess eller berømmelse. I hvert fall ikke penger, innleder forfatter Atle Næss.
Publisert