Fem arkitekter har levert sitt forslag til hvordan de ser den nye Solberg skole