Gå til sidens hovedinnhold

Denne middelaldergården er Kolbotn sentrum

Artikkelen er over 6 år gammel

Tusenvis av mennesker passerer daglig den rødmalte hovedbygningen på Kullebund gård. Uten å vite at store deler av Kolbotn sentrum er utviklet på gårdens grunn de siste hundre år.

OPPEGÅRD: Modernismen er i ferd med å gjøre sitt inntog på Kullebund gård. Våningsbygningen fra 1898, drengestuen fra 1700-tallet og vognskjulet får en strømlinjeformet låve med bare glass i gavlveggen på fellestunet.

Den nye låven er bygget opp med samme volum som den gamle, som lenge hadde gjort tjeneste som lager for årlige loppemarkeder, men nå var den blitt salrygget og uhensiktsmessig.

1200 år gammel

Hvis man legger sammen Kullebund gård og Ormerud gård, som var under én eier fra 1871, utgjorde det samlede arealet 2500 mål.

I dag er det rundt 110 mål igjen av eiendommen. Det skyldes boligbygging og sentrumsutviklingen som fant sted etter at daværende Kullebund fikk eget stoppested på Smaalensbanen i 1895, og utviklingen har fortsatt frem til i dag.

Både jernbanestasjonen, Kolbotn kirke, Oppegård rådhus, Kolbotn skole, Kolben kulturhus og Kolbotn torg er bygget på gårdens grunn.
Kullebund gård er gammel og en av de 17 middelaldergårdene, som er symbolisert i Oppegårds kommunevåpen.

Det antas at gården ble ryddet rundt 800-tallet og at den da også omfattet Ormerud, som senere ble skilt ut som Ormerud gård, for å bli slått sammen igjen drøyt tusen år senere.

Kirkegods

Kullebund, Ormerud og andre gårder ble liggende øde i flere år etter pestepidemien Svartedauen i 1349-50, inntil Hovedøya kloster tok gårdene i besittelse. Kullebund gård var deretter kirkegods frem til reformasjonen i 1537, da alle kirkens eiendommer ble overtatt av kongen og dermed ble krongods under kongene Christian 3., Fredrik 2. og Christian 4.

Kongen satt på gården til han solgte den til Fredrik Hanssøn Litle i 1602 og har senere stort sett vært i privat eie.
Unntaket var årene 1649-67 da Hannibal Sehested ble tvunget til å overdra gården til kong Fredrik 3.

I 1669 kjøpte Peder Pedersøn Müller gårdene Kullebund, Hvitebjørn, Vassbonn, Ormerud og Ekornrud, som ble deler av det store Ljansgodset. Han drev sagbruksvirksomhet i stor stil i Gjersjøelva og var den nest største trelasteksportøren i Christiania rundt 1700-tallet.

Boligbygging

Kullebund gård hadde flere private eiere frem til den kom i familien Hansens eie i 1871. Da giftet enken Christine Anette Christiansdatter på Kullebund seg med eieren av Ormerud gård, Theodor Hansen, og dermed kom gårdene under én eier.

Han er minnet med en egen vei på odden mellom Storebukta og Lillebukta i Kolbotnvannet.

Begge gårdene ble overdratt til sønnen, Trygve Hansen i 1911.

I årene frem til Oppegård ble egen kommune i 1915 ble hele Ormerud-eiendommen og deler av Kullebund utparsellert og solgt som boligtomter.
Bakgrunnen for de mange utparselleringene var i hovedsak nærheten til hovedstaden etter at Kullebunden fikk egen holdeplass på jernbanen, og fordi det var lite boligbygging i datidens Kristiania.

Eide gården i 70 år

Ingen har eid Kullebund gård så lenge som Erik Bonde Hansen, i 70 år frem til han døde 92 år gammel i 2008.

Han overtok eiendommen som 23-åring etter sin mor, Anne Bonde Hansen. Da hadde hun vært eier siden mannen Trygve Hansen døde i 1928.

Tidlig i 1960-årene solgte Erik grunnen for oppføring av det daværende Samfunnshuset, som ble innviet i 1963. Det ble revet drøyt førti år senere for å gi plass til kjøpesenteret Kolbotn torg.

Gårdens skogsområde, som i dag heter Skrenten, ble ekspropriert av kommunen for boligbygging.
Erik Bonde Hansen solgte også myra ned mot Kolbotnvannet, hvor Kolben kulturhus reiste seg og ble innviet i 2006. I 1969 bygget han den laveste delen av Sentrumsbygget, bare et steinkast fra gården.

Hans datter, Marianne Bonde Hansen (59), har drevet gården siden farens død i 2008.

Store planer er på gang for videreutvikling av Kolbotn sentrum til et bysamfunn. Mange frykter at høyhus skal dominere sentrumsområdet og det er lansert tanker om en høyskole for å skape mer liv i sentrum.

Men den rødmalte dragestilperlen og tunet rundt skal bevares som et historisk kulturminne over det som en gang var, hundrevis av år før Kolbotn ble et bysamfunn.Kilder:
Willy Østberg: «Kullebund og Ormerud gård»
Olav Skogseth: «50 hus i Follo – gamle og tradisjonsrike bygninger i ord og strek»

Kommentarer til denne saken