Kunne fint ha åpnet med bare 20 i salen: – Kinoen klarer seg uansett. Det er ikke der slaget står

KULTUROPPLEVELSER: - Økonomiske sett så er kinoen godt dekket av støtteordninger. Dette handler om kulturopplevelser og de ansatte som ønsker å komme tilbake på jobb, sier regiondirektør Jon Einar Sivertsen i Odeon kino AS.

KULTUROPPLEVELSER: - Økonomiske sett så er kinoen godt dekket av støtteordninger. Dette handler om kulturopplevelser og de ansatte som ønsker å komme tilbake på jobb, sier regiondirektør Jon Einar Sivertsen i Odeon kino AS. Foto:

Under formannskapet torsdag i forrige uke tok Anne Kristine Linnestad (H) til orde for at også kinoene må få gjenåpne - med begrenset kapasitet. Slik ble det ikke. - Dette handler om kulturopplevelser og de ansatte som ønsker å komme tilbake på jobb, sier regiondirektør i Odeon kino, Jon Einar Sivertsen.

DEL

NORDRE FOLLO: Det har vært et veldig spesielt år for mange virksomheter, men en av de aktørene som virkelig har fått merke nedstengingen, er kinoene. Først kom stengingen i vår. Ikke før midten av juni kunne daglig leder Alexander Dalen ved Odeon Kino Ski ønske publikum velkommen tilbake. Da var en rekke smittevernstiltak på plass.

Sosial nedstenging

Men koronastengingen var ikke over med det. Da Nordre Follo innførte sosial nedstenging den niende november, var kinoene blant de som igjen måtte stenge dørene, på linje med en rekke andre virksomheter. Rett foran årets store kinohøytid: julen.

- Det er klart julen er en viktig tid for oss. Det er mange julefilmer vi ikke hadde mulighet til å vise, særlig av norsk filmproduksjon. Vi får se hvor aktuelle de er når vi åpner opp igjen. Hvis ikke har vi fine julefilmer neste jul, og de er like aktuelle da, sier Dalen til ØB.

LES OGSÅ: Kommuneoverlege Monica håper ryktene om regelbrudd blant elevene ikke stemmer: – Jeg blir ikke glad. Vi er i en alvorlig situasjon

I kommunestyret den 16. desember valgte Nordre Follo å lette litt på restriksjonene. Treningssentre og svømmehaller fikk åpne igjen. I tillegg gikk politikerne inn for å åpne delvis for alkoholservering til maten ved spisestedene og at bingohallene skulle få åpne dørene igjen.

SOSIALT: Kommuneovelege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold mener det blir et feil signal å gi, hvis man åpner for ting som kan bidra til mer sosialt samvær.

SOSIALT: Kommuneovelege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold mener det blir et feil signal å gi, hvis man åpner for ting som kan bidra til mer sosialt samvær. Foto:

Ny smitteøkning

Søndag for en drøy uke siden strammet regjeringen nok en gang inn, som følge av en stor smitteøkning i kjølvannet av jula, med blant annet full skjenkestopp til 18. januar og en sterk anbefaling om at man dropper besøk i private hjem i den samme perioden. Også i Nordre Follo har kommuneoverlegen uttrykt stor bekymring over utviklingen.

Da formannskapet behandlet de lokale forskriftene i Nordre Follo torsdag i forrige uke, hadde rådmannen i stor grad innstilt på at man videreførte forskriftene fra 16. desember, og ikke gjennomførte en ny nedstenging av treningssentre, svømmehaller og bingohaller.

Innstillingen fra rådmannen ble langt på vei fulgt, med enkelte endringer og presiseringer. Offentlige steder og virksomheter hvor det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs skal fortsatt holde stengt, men altså med en god del unntak under forutsetning av at vilkårene overholdes. Og det er fortsatt forbud mot arrangementer innendørs, også dette med flere unntak. Kinoene er blant de som fortsatt må holde stengt.

20 personer

Men under behandlingen, var det noen av politikerne som tok opp kinoenes kår. Høyres Anne Kristine Linnestad foreslo at man skulle åpne for en gjenåpning av kinoene- med maks 20 personer i salen, to seter mellom hver kohort og en tom benkerader imellom. Samt kun forhåndskjøp av billetter og registrering av navn og kontaktopplysninger.

Også Dag Fedøy (uavhengig) brakte kinoene på banen, men han mente allikevel at det var for tidlig å stemme for et slikt forslag nå.

Komunneovelege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold argumenterte med at det nå først og fremst er i sosiale sammenhenger at smitten skjer, og sa at kommunen da var på risikonivå tre pluss. Hun gikk inn for at treningssentrene kunne åpne før jul, men altså ikke for gjenåpning av bingohaller eller servering av alkohol til maten ved serveringsstedene. Dette var det politikerne som foreslo og vedtok. En av de store utfordringen nå er også at det er mye smitte man ikke klarer å spore.

- Rådet vil være det samme som den gang; det er ikke noe godt signal å åpne for det som kan åpne for mer sosialt samvær. Nå skal vi være hjemme og ikke ha gjester, sa hun under formannskapsmøtet.

LES OGSÅ: Kinoen i Ski åpner igjen i dag: Dette vil du merke når du kommer

Bekymringen er først og fremst knyttet til hva som skjer før og etterpå og ikke til selve kinobesøket, men om folk kjører i samme bil, møtes i foajeen og tar en kopp kaffe etter filmen.

- Smitten skjer der hvor mennesker møtes og oppholder seg over lenger tid sammen, sa hun.

PSYKISK HELSE: - Hvis det er noe vi skal være ekstremt opptatt av nå, er det psykisk ve og vel, sier Anne Kristine Linnestad (H).

PSYKISK HELSE: - Hvis det er noe vi skal være ekstremt opptatt av nå, er det psykisk ve og vel, sier Anne Kristine Linnestad (H). Foto:

Krevende situasjon

Forslaget om gjenåpning av kinoen falt med fire mot ni stemmer. Når ØB snakker med Linnestad fredag sier hun at det ikke er noen tvil om at at det er en krevende smittesituasjon i Nordre Follo.

– Jeg skjønner at nasjonale og lokale myndigheter er nødt til å gjøre store tiltak. Men samtidig tror jeg, i forhold til kinoen, at å åpne for 20 mennesker i en stor sal med god avstand imellom, og forhåndsbestilte billetter, så kan jeg ikke forstå at det er en mer krevende smittesituasjon enn det å holde bingohaller, restauranter og kafeer åpne. Jeg skjønner at det er feil signal å gi, at man skal få lov til å å møtes sosialt nå. Men hvis det er en familie på fem som bestiller, så er de femten mennesker utenom kohorten som får lov å se filmen, sier hun, og fortsetter:

- Og hvis det er noe vi skal være ekstremt opptatt av nå, er det psykisk ve og vel. Det er tryggere å møtes hvis man vil sitte spredt i en kinosal enn hjemme. Men nå skal vi jo heller ikke møtes hjemme, så jeg ser at det blir et dobbeltsignal. Men denne gangen, for kinoen, mener jeg at vi også må ta hensyn til folks psykiske helse. Og det betyr også at kinoene kan ta tilbake folk fra permisjon. Det er også viktig for den enkelte og for kinoene.

GJENÅPNET: 10. juni i fjor gjenåpnet Alexander Dalen Odeon Ski med smittevernstiltak på plass.

GJENÅPNET: 10. juni i fjor gjenåpnet Alexander Dalen Odeon Ski med smittevernstiltak på plass. Foto:

Like strengt

Hun forteller at hun før formannskapsmøtet hadde snakket med Alexander Dalen på Odeon Ski, og han bekreftet at de kunne klare å åpne, selv om det kun hadde vært lov med maks 20 personer i salene, og at de har de systemene som skal til.

- Så da tenker jeg at det er trygt, like trygt som å sitte på kafe eller i en bingohall, sier hun, og understreker samtidig at både bingohaller og spisesteder har strenge rutiner.

- Men på kino ville smitteverntiltakene være like strenge, og der er man en tidsbegrenset periode.

Ikke dagpenger

Daglig leder Alexander Dalen i Odeon Ski bekrefter at de kunne ha gjenåpnet kinoen med de restriksjonene Linnestad skisserte.

- Vi synes jo at det er synd at vi må fortsette å holde stengt, men det er også fint at kommunen har åpnet opp for enkelte tilbud, sier han.

Samtidig påpeker han at det så langt ikke er registrert at noen har blitt smittet under kinobesøk. Hadde de fått klarsignal til å gjenåpne for inntil 20 personer per visning, hadde de kunnet ta tilbake alle de ansatte som nå er permittert.

- Mange av dem er studenter, og for dem er det jo ikke noen dagpenger å hente heller. Så det er trist for dem at det er stengt, og de ville jo så klart merke det hvis vi fikk gjenåpne.

Nå håper han først og fremst at smittesituasjonen endrer seg og at kommunen får kontroll på smitten etter julefeiringen. Han synes også det er fint at kommuneoverlegen sa at bekymringen ikke er knyttet til selve kinobesøket, men det sosiale før og etter.

- Vi mener at det å holde kulturtilbud åpent også kan bidra til å motvirke ensomhet, samtidig som man kan ha sosiale opplevelser uten å møtes hjemme, og heller møtes et sted hvor det er forsvarlig, smittevernfaglig drift, sier han.

Ulike løsninger

Regiondirektør Jon Einar Sivertsen i Odeon kino AS sier at de har kinoer åpne i flere byer med litt forskjellig tilnærming. I bergensregionen har de åpent for inntil 20 personer per forestilling.

- Der har kinoene vært åpne hele perioden fra november til nå. Og det har gått bra. Skien har ti per sal, mens Ålesund har 200.

Han viser til at kino i paragraf 13 i den nasjonale Covid-19-forskriften er definert som kulturarrangement, og sier at ifølge håndboken fra FHI, «Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av Covid-19-utbrudd i kommunen», skal treningssentre og bingo vurderes stengt før arrangementer.

- Jeg stusser litt på at man i forrige runde valgte alkoholservering og treningssenter, men ikke kultur, og i neste runde bingo og trening, men ikke kultur, når det er så gode bevis på at kino er trygt. Hvis formålet er at alle skal holde seg hjemme, ser jeg poenget med det, men det gjelder og også kjøpesenter og alle andre steder man møtes også. Så vi undrer oss over at man prioriterer den rekkefølgen når håndboken tilsier at kinoen kan være lenger åpen enn treningssenter.

Støtteordninger

Sivertsen understreker også at kinoen klarer seg greit økonomisk, selv om den er stengt.

- Økonomiske sett så er kinoen godt dekket av støtteordninger. Dette handler om kulturopplevelser og de ansatte som ønsker å komme tilbake på jobb. Det er mange unge studenter og deltidsansatte som er skadelidende. Kinoen klarer seg uansett, med de støtteordningene som er. Det er ikke der slaget står, men på tilbud til gjester og ansatte.

Myhrvold sier at håndboka, så vidt henne bekjent, ikke sier noe konkret om at treningssentre skal stenges før kino, og at den uansett kun er et verktøy for å vurdere tiltakene etter Smittevernloven §1-5.

- Den sier at smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Det er denne helhetsvurderingen jeg forsøker å formidle til politikerne slik at de kan gjøre best mulig vurderinger og beslutninger for tiltak i vår kommune.

- Handle lokalt

Generelt sier Linnestad at hun får lite henvendelser om koronautfordringer fra næringslivet nå.

- Jeg driver sjøl og tar kontakt og hører hvordan bedriftene klarer seg. De fleste som går konkurs gjør det av andre grunner enn koronatiltak. Jeg tror næringslivet klarer seg ganske bra, men jeg er kjempebekymret på sikt, for de fleste er avhengig av import og eksport.

Samtidig opplever landbruket, som er en stor næring i Nordre Follo, at interessen for lokal mat bare øker.

- Så sånn sett tror jeg korona har en positiv effekt for egen bevissthet for hva vi putter i munnen.

Hun oppfordrer folk til å fortsette å handle lokalt og kjøpe de tjenestene man trenger lokalt; rørleggere, restauranter, brudekjoler eller hva det måtte være.

- Det vil bidra til å trygge arbeidsplasser lokalt, så vi kommer bedre gjennom koronakrisen. I tillegg er det viktig at folk fortsetter å holde avstand og følger smittevernreglene, understreker hun.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken