Nå kan det bli skøytebane på Langhus

Nordre Follo Arbeiderparti har programfestet at det skal anlegges en kunstisflate tilsvarende den i Ski på Langhus.