Kutter investeringsbudsjettet med 146 millioner, men politikerne vil foreløpig ikke avgjøre hva som skal utsettes

Etter å ha gjort opp status for de fire første månedene, ser rådmann Lars Henrik Bøhler mulighet for at kommunen kan redusere investeringsbudsjettet med 146 millioner.