Kvinne sendt til sykehus etter trafikkulykke på E6 i Rygge - skapte kilometerlange køer

Kvinnen ble tatt med til legevakten i Moss for undersøkelse, og vi regner med at ulykkesårsaken kan være helserelatert, og at føreren kan ha fått et illebefinnende.