Tradisjonelt i Oslo

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

OSLO: 8. marskomiteen i Oslo inviterer til markering av Den internasjonale kvinnedagen på Youngstorget i Oslo kl. 18 med påfølgende tog. Her blir det underholdning ved Sosialistisk kor og appeller ved Karin Beate Theodorsen, Rameen Sheikh, Madeleine Schutz,Elin Gunhild By og Haim al-Chirout. Noen av parolene i år er: Feminismen er grenseløs – Gi vern til kvinner på flukt. Kampen mot rasisme er også kvinnekamp! Likestilling i arbeidslivet = Likelønn og hele stillinger. Arbeid til alle – 6 timers normalarbeidsdag! Lønnet arbeid til alle – nei til praksisplass som gratis arbeidskraft. Ikke svekk kvinners stilling – styrk likestillingsloven.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken