Fra 2020 til 2021 har nemlig andelen takeaway hos oss økt med 8,5 % nasjonalt. Går vi lenger tilbake, er økningen enda større. Jeg er selvfølgelig glad for at mat fra oss nytes i parker, på brygger eller andre steder, men når jeg ser emballasje fra McDonald´s i grøftekanter eller på gata, kjenner jeg at jeg skammer meg.

Det kan sikkert settes opp enda flere søppelbøtter i bygatene. Og det kan muligens ryddes enda hyppigere. Men vi tror ikke det er nok. Undersøkelser fra Hold Norge Rent viser at det meste av forsøpling i bygatene skjer ubevisst. Derfor må vi finne ut mer av hva som skjer i hodene til forbrukerne i forbindelse med søppelhåndtering. Hva skal til for å ta med seg søppelet sitt til neste søppelbøtte eller hjem, fremfor å sette det på toppen av en trafoboks eller allerede full søppelbøtte? Vi i McDonald´s jobber med å bli en del av løsningen på forsøplingsproblematikken og prøver blant annet å finne ut av noen av disse spørsmålene.

LES OGSÅ:

Denne våren har ansatte fra oss vært ute og plukket søppel sammen med idrettslag og foreninger over hele landet. På mine McDonald´s restauranter har dette vært en årlig tradisjon de siste fem årene. Men det er ikke nok. Vi vil ha enda flere på banen. Konkurrentene våre, politikere, samarbeidspartnere. Vi må få til en større diskusjon om forsøplingsproblematikken, der vi ser på mulighetsrommet og løsninger. Hvordan skal vi få en renere by? Hva kan vi som restaurantbransje gjøre? Og hva kan lokalpolitikerne legge til rette for?

Vi i McDonald’s skal gjøre det vi kan for å gå fra å være en del av forsøplingsproblemet til å bli en del av løsningen. Vi ønsker å samarbeide med alle gode krefter og håper vi kan snu frykter for en søppelboom til å bli en søppelfri sommer i 2022.