La oss surfe på Mulighetsbølgen!

EMNGASJERT: Camilla vil at vi fokuserer på eldre som den store muligheten og ressursen de er i samfunnet

EMNGASJERT: Camilla vil at vi fokuserer på eldre som den store muligheten og ressursen de er i samfunnet Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.De eldre er en enorm ressurs for samfunnet, jeg vil framsnakke de mulighetene som finnes. Det snakkes mye om eldrebølgen som noe negativt. Det fokuseres på utfordringer og utgiftsposter, og for lite om muligheter mener jeg! Kan vi ikke begynne å snakke med mulighetsbølgen isteden?

Eldre har, som alle andre, ulike ønsker og behov, de er like mangfoldige som resten av befolkningen. Jeg vil at vi fokuserer mer på at eldre er viktige og sentrale bidragsytere til lokalsamfunnet. Når vi diskuterer eldrepolitikk skal og må vi finne gode løsninger som sikrer en best mulig helse- og omsorgstjenester, men vi må også debattere eldrepolitikk som et hav av muligheter, og der det er behov for å spille på lag med det frivillige og sivile samfunn. Denne mulighetsbølgen må vi surfe på. Det tjener absolutt alle på.

Nordre Follo skal være en god kommune å bo i for folk i alle aldre. Det kan høres selvsagt ut, men det er ikke opplagt at det er slik.

Venstre er opptatt av frihet til å velge, individuell tilpasning, et mangfold av aktiviteter og trygghet for å få gode tjenester når man har behov. Det gjelder også eldre. Når vi snakker om eldre, så handler det ofte om eldreomsorg. Det er naturlig, siden mange opplever at hjelp og bistand i livets siste år kan være mangelfull. Noen kjenner på en form for umyndiggjøring eller manglende individuell tilrettelegging. Andre formidler stor takknemlighet for den jobben som gjøres av ansatte innen pleie- og omsorg. Det er stor profesjonalitet og endringsfokus med vekt på bruk av velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren i vår kommune. Det er mye som er bra, så skal vi jobbe for å bli enda bedre. Det viktige er at tjenestene er gode, og at vi spiller på lag. Hvem som leverer tjenester, kommunen, private, ideelle, er underordnet. I tillegg til dette, må vi fokusere på ressursene.

Vi skal ha gode pleie- og omsorgstjenester for de som har behov for dette. Samtidig har de i kategorien «eldre» aldri vært sprekere og mer ressurssterke enn de er nå. Det er mange som opplever gode, friske og aktive år som pensjonister. Det er en fantastisk gave for hver enkelt, men også for samfunnet. Mange ønsker aktivt å bidra til samfunnet, det må vi sørge for at vi legger godt til rette for.

Mange ønsker å bo på en måte som både sikret et godt privatliv, men der det er lett å komme i kontakt med andre. Slike løsninger skal det jobbes frem i vår kommune og et slikt mulighetsstudiet er satt i gang for den gamle tomten der Follo barne- og ungdomsskole lå. Det blir spennende å følge dette arbeidet videre i Nordre Follo.

Ved at vi øker bruken av dagsentre og aktivitetstilbud, legger til rette for økt frivillighet, så kan vi forebygge isolasjon og ensomhet. Et inkluderende og mangfoldig lokalsamfunn vil også kunne avlaste pårørende til hjemmeboende syke. Lykkes vi med å spille på samme lag i alle aldre motvirker vi ensomhet, styrker de sosiale fellesskapene og bidrar til økt livsglede.

Venstre vil ta initiativ til etablering av møteplasser på tvers av generasjoner som barnehagebesøk på institusjoner, bingo på klubbene, datahjelp og teknisk assistanse fra ungdom til eldre osv.

Uansett behov, helse og ønsker; det skal være både trygt, godt – men også meningsfylt – å bli gammel i Nordre Follo. Det kan høres selvsagt ut, men det krever vilje også fra lokalpolitikere for å få det til.
La oss surfe på mulighetsbølgen og gjøre hverandre gode

Camilla Hille, ordførerkandidat, Nordre Follo Venstre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken