ÅS: Poteter, gulrøtter, beter, mais, tomater og squash står fortsatt i jorda og venter på å bli høstet. Lørdag rykker andelshaverne inn med bøtter og spann for å være med på den store potetopptaksdagen på Dysterjordet.

– Det går mot slutten, likevel er det ganske store mengder igjen å høste før vi pakker sammen for vinteren, sier Håkon Mella som er gartner for Dysterjordet andelslandbruk.

Stor interesse

I fjor hadde jordet 170 andelshavere, denne sesongen ble antallet utvidet til 230 med stort og smått.

– Interessen er stor selv om halvparten fra i fjor ble skiftet ut. Blant de mange nye som kom til er det en del studenter, sier Mella.

Andelshaverne lærer mye om hvordan jorda dyrkes og må stille på dugnad i seks timer i løpet av sesongen. I tillegg må det som dyrkes også høstes, noe som skjer store deler av sesongen.

– Det andelshaverne høster skal dekke grønnsaksbehovet for en uke. Derfor bør det høstes hver uke, sier han.

Gode avlinger

Alle som har kjørt gjennom Ås sentrum, har kunnet følge med på at jordet ble pløyet, spiringa kom i gang og det vokste til. Nå går sesongen mot slutten.

– I fjor drev vi med prøving og feiling i tillegg til at det var en dårlig sesong. I år har det gått mye bedre. Det har vært passe med nedbør og bra temperaturer, sier gartneren som egentlig er kokk.

Les mer om landbruksbygda Ås:

Jordet er delt inn i plantefamilier. Nytt i år er tunnelen der det har vært dyrket tomater, squash og andre grønnsaker som trives best under tempererte forhold.

Potetopptak

Tidligere hadde elevene potetferie, for å være med i potetopptaket. Nå har de høstferie. Men for de mange barna som er andelshavere på Dysterjordet, kan høstferien brukes til potetopptak. Det skjer lørdag og da regner Mella med at det blir folksomt på jordet.

– Vi kjører traktor med opptager og så må andelshaverne plukke. Det tror jeg blir spennende. Folk får poteter til vinterlagring. Mange prøver ut nye metoder både for lagring og tilberedning, sier Mella.