Gry Aarkvisla Henæs står på venteliste til nyretransplantasjon. 
-transplantasjon
-sykehus
-Kalnes sykehus
-behandling
Terje Holm

Gry (49) lever uten nyrer. – Jeg dør uten behandling

Gry Henæs venter på en viktig telefon fra sykehuset om at en nyre er tilgjengelig for henne. Hun aner ikke når den kommer.
Publisert