Landskapsarkitekt kritisk til planene for nye Åsgård skole. – Vi vil få en «propp» som medfører skolegård uten identitet

Landskapsarkitekt Sille Winsnes fra Ås mener konseptskissen som ligger an til å bli vedtatt for nye Åsgård skole vil resultere i en «propp» for resten av Ås sentrum.