Dette svarer politikerne

ØB har stilt samtlige partier spørsmål om hva de synes om forholdene på Langhus bo- og servicesenter, som ble avdekket av ØB tidligere denne uken. Alle partier utenom KrF har svart på spørsmålene.