Langhus G16 håndballgutter droppa pizzakveld og donerte hele botkassa til Sunnaasstiftelsen

Det er ganske vanlig at håndball - og fotballag har et botsystem og en botkasse. Svært ofte brukes innholdet i botkassa til fest og moro når sesongen er over, men håndballgutta på Langhus G16 tenker litt annerledes.