Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen må gjøre sin del av jobben

Lærlingsituasjonen

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ski kommune er best i Akershus når det gjelder lærlinger, med 1,3 lærling per 1000 innbyggere. De andre Follo-kommunene er ikke like flinke. Ski er best i Follo og i Akershus.

Læreplassen viktig

Som leder og nestleder av yrkesopplæringsnemnda er vi opptatt av at ungdom i videregående skole skal få den opplæringen de har krav på. For ungdom som har valgt yrkesfag er læreplassen en viktig del av denne utdanningen. Bedriftene er flinke til å ta imot lærlinger, men offentlig sektor stiller ikke opp i like stor grad. Bare 7 av 22 kommuner i Akershus har en lærling per 1000 innbyggere.

LES OGSÅ: Vi svikter yrkesfagselevene

1 lærlig pr. 1000 innbygger

KS landsting har tidligere anbefalt 1 lærling per 1000 innbyggere. Men i 2016 anbefalte KS landsting kommuner og fylkeskommuner en dobling, det vil si minst 2 lærlinger pr. 1000 innbyggere. Dette er det ingen av kommunene i Akershus som har, ifølge tall fra avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune.

Signerte på budstikke

I 2015 reiste NHO Oslo og Akershus rundt og fikk sittende ordfører og andre lokale kommunestyrekandidater til å signere på en budstikke for lærlinger og flere læreplasser. 85 kandidater i 22 Akershus-kommuner skrev under på at de som folkevalgte skulle arbeide aktivt for å sikre lokale ungdommer en god utdanning. «Vi skal som kommunepolitikere ta vår del av samfunnsansvaret.

LES OGSÅ: Restaurantridderen i Øvre Slottsgate

Vi forplikter oss til å gjøre en grundig jobb med å hente inn informasjon om hvor det er behov for lærlinger, og sørge for at kravet om lærlinger følges opp i anskaffelsene i vår kommune», het det.

For å rekruttere flere elever til yrkesfagene, og for få flere gjennom hele løpet, må arbeidslivet tilby flere læreplasser til ungdom. Mangel på læreplasser er en trussel mot lærlingemodellen, som er et spleiselag for utdanning mellom skoleeier og arbeidslivet.

LES OGSÅ: Slipper ikke taket i likestilling og yrkesfag

Kommunene må selv ta ansvar

Kommunene må også selv satse på lærlinger i de fagene der det er mulig. Tallene fra Akershus viser at kommunene godt kan øke innsatsen her. Helsefagarbeidere vil vi trenge både til dagens og fremtidens eldre. Barne- og ungdomsarbeidere er viktige for dem som vokser opp i barnehager og skolefritidsordning.

Vi lover å spørre enhver bedriftsleder vi møter om de kan ta imot lærlinger i sin bedrift, men da må også kommunen gjøre sin del av jobben.

Kommentarer til denne saken