BIL: Ifølge en pressemelding fra NAF sier nå 42 prosent at den neste bilen deres blir en elbil, mens det samme tallet for et halvt år siden var 54 prosent.

– Regjeringen må stoppe avgiftsveksten for elbiler om de vil ha folk med seg, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF i en pressemelding.

– Alvorlig

Det er Norstat som har gjennomført undersøkelsen på vegne av NAF. Ønsker regjeringen fortsatt å ha med seg folk på det grønne skiftet, mener NAF at de bør stoppe avgiftsveksten for elbiler.

– Det er alvorlig når mer enn én av fem som tidligere var interessert i elbil har mistet interessen. Fra nyttår har regjeringen innført moms og nye avgifter på kjøp, og økt bompengene og omregistreringsavgiften på elbiler. Da er det ikke rart at folks interesse for elbil går ned, sier Braadland.

Men det er trolig ikke bare avgiftene som spiller inn; NAF peker også på økte renter og strammere økonomi som en del av forklaringen på tallene.

– Elbil har lenge vært det samme som nybil. Da kan nok økte renter også bidra at flere folk setter seg på gjerdet, men det forklarer neppe alt, mener han.

Størst interesse i storbyene

Det er imidlertid mange som har skaffet seg elbil det siste året. I 2022 var hvert tredje bilkjøp, eller 33 prosent, en elbil, når man ser på både bruktbilkjøp og nybilkjøp samlet. Det var en økning på 26 prosent året før. Hvor dette tallet vil ende i 2023, er for tidlig å si.

– Spørsmålet nå er om denne veksten vil være like høy i 2023. Med den synkende interessen som folk oppgir så kan mye tyde på at svaret på dette spørsmålet blir nei, sier Braadland i pressemeldingen.

Det er ute i distriktene at folk er mest skeptiske til å velge elbil. Der er det 30 prosent av respondentene som svarer at den neste bilen deres blir elektrisk. Storbyområder som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger skiller seg ut i den andre delen av skalaen. Der er nesten halvparten av respondentene klar for å kjøpe elbil neste gang.

Det er 1203 personer som har svart på blant annet spørsmål om hva slags bil de skal ha neste gang de kjøper bil, i NAFs Elbilmonitor. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2023. 351 av respondentene oppgir å disponere elbil fra før, mens 299 av dem sier at de ikke har elbil. Resten har bil med forbrenningsmotor, inkludert ladbar hybrid.

Ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) var fire av fem nybilinnkjøp i fjor en elbil, mens rundt hver sjette bruktbil var elbil.