Leder for grunneierlaget John Ivar Bjoner mener at det ikke kommer til å bli problemer med togkapasiteten og har rapporten for å motvise Jernbanedirektoratet

Togparkering og ny forbindelse til Østre linje sto på mandagens agenda da Bane Nor kalte inn til informasjonsmøte. Over 60 personer møtte opp.