På tide å snakke om elefanten

Jordet i sentrum: Tenketanken som har skissert fremtiden til Ås kommune, vil bevare jordene i Ås sentrum. Det er til hinder for utviklingen av Ås, mener ØB-redaktør Martin Gray. ARKIVFOTO: Christian Clausen

Jordet i sentrum: Tenketanken som har skissert fremtiden til Ås kommune, vil bevare jordene i Ås sentrum. Det er til hinder for utviklingen av Ås, mener ØB-redaktør Martin Gray. ARKIVFOTO: Christian Clausen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Tenketanken Ås 2040 har tenkt ferdig. Gruppen ble nedsatt i 2015, i etterkant av møter mellom Ås kommune og NMBU der fremtiden for Ås kommune ble diskutert. Tenketanken hadde fire samlinger i 2015, og konkretiserte innholdet i en pamflett.

Et visjonsarbeid er krevende. Det er abstrakt. Det skal tegne opp et bilde av fremtiden som man ønsker å jobbe mot. Det skal peke en retning, uten å være for konkret – det skal målarbeidet gjøre. For når visjonen henger der i horisonten, og viser hvor man skal, skal resten av arbeidet – det som kommer etterpå – beskrive hvordan man skal komme dit.

Dokumentet som foreligger skal være en hjelp for lokalpolitikere og beslutningstagere. Men hvilken hjelp får de egentlig?

Selvfølgelig

En opplagt fare når man tenker høyt om fremtiden er at visjonene blir for luftige og svulstige. Eller full av selvfølgeligheter. Det er også «Visjon for Ås 2040 – innspill fra tenketanken Ås 2040, utarbeidet i 2015». På noen områder er den en oppramsing av ønsker:

«Ås skal forbli et flott sted for dem som allerede bor her, for dem som etablerer nye

arbeidsplasser og for dem som vil bosette seg her i fremtiden».

«Ås er en blanding av by og bygd – et annerledes sted med stor nærhet til natur og kultur».

«Ås skal også være et flott sted for besøkende for å oppleve et stykke norsk historie og dens betydning for dagens velferd, særlig i sammenheng med sunn mat med høy kvalitet».

Selvfølgelig.

Det er ikke problematisk, eller kontroversielt. Problemet er at du kan bytte ut «Ås» med tusen andre tettsteder, som alle ville tenke at «dette passer bra der vi bor». Det er verken unikt eller nytenkende.

Trøblete

Det er i avsnittene om hvordan Ås skal se ut i fremtiden, som både er mest konkrete, og mest krevende. Å gjøre fylkesvei 152 til en miljøgate fra Korsegården til Sentralholtet, viser et tydelig ønske om å begrense biltrafikken inn i sentrum. Det er fremtidsrettet. Men på andre områder stopper fremtidstenkningen helt opp: «Det anbefales at det produktive landbrukslandskapet beholdes inn til sentrum – som et kjennetegn på og en del av Ås sin identitet. Målet må være å bosette seg tettere og grønnere. En fortetting skal ikke gå på bekostning av kulturlandskapet, men komme i tillegg til dette».

Nei.

Nå er det på tide at vi snakker om elefanten på jordet. Hvordan skal Ås kunne utvikles til en regional småby, med tettstedsutvikling i gangavstand kollektive knutepunkt, slik «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» peker ut, om den ikke vil røre jordene som ligger midt i Ås sentrum? Tenketanken forsøker å svare på det: «Ås må utvikles i et regionalt perspektiv – hele Follo-regionen må ses i sammenheng».

Storkommunetanker

Det er nærliggende å trekke slutningen at tenketanken forskutterer en sammenslått storkommune når man skyver tettstedsutviklingen over på regionalt Follo-nivå. Hva tenker man egentlig? At boligutviklingen skal skje andre steder? At fremtidens

40.000 innbyggere innenfor det som i dag er kommunegrensene blir altfor trangt og krevende, så det flytter man andre steder?

Identitetsbom

Identiteten til Ås ligger ikke i et jorde, men der ligger en av mulighetene til å utvikle sentrum med grønne og gode oppvekstmiljøer, som man ønsker i visjonen. Ås kommune har mulighet til å inngå et makeskifte med bonde Johan Bjørneby, som eier Dyster gård, og som for øvrig også har vært et av medlemmene i tenketanken. En slik avtale vil kunne sikre at en av distriktets dyktigste bønder kan utvikle gården videre, samtidig som Ås sentrum kan utvikles, nært og grønt.

Da må vi snakke om elefanten.

Jordet.

Martin Gray

Artikkeltags