Gå til sidens hovedinnhold

«Det er en jungel der ute»

Artikkelen er over 7 år gammel

Nordby Arbeiderforening tar opp en forpliktelse fra valgprogrammet for tre år siden, og vil invitere turlagene i kommunen til en dugnad for å gjøre turløyper og stier tilgjengelige. At det skjer ett år før neste kommunevalg gir rom for å stille spørsmål ved motiveringen, men vi lar initiativet komme arbeiderlaget til gode.

Her kan du lese hele salken: Arbeiderforeningen vil rydde opp i turløypene

Å legge forholdene bedre til rette for friluftsliv og aktivitet, er en viktig oppgave, som enhver initiativtager skal ha ros for. Økt aktivitet og enklere tilgang til naturopplevelser har en tydelig helsegevinst i befolkningen. Men for mange er terskelen høy for å bevege seg i skogen på egen hånd.

Å ta et krafttak for å rydde opp i gamle og bortgjemte stier har også en kulturhistorisk verdi. Stier og turløyper er mange steder tuftet på gamle ferdselsårer som det er viktig å ta vare på.

Landet gror igjen, om vi ikke aktivt jobber for det motsatte. De siste 100 årene har skogarealet i Norge økt med over 50 prosent.

Follo har en fantastisk variert natur, med gode muligheter for både rolige og mer aktive turer. Og det er opplagt plass til flere i skogen. Da må det, som initiativtagerne i Nordby påpeker, legges bedre til rette. Det hjelper ikke med all verdens turkart om stiene er begravd under falltrær, eller har grodd igjen.

Uansatt motiv - dette kan bli en opptur for mange av oss.

Kommentarer til denne saken