Ås-politikernes avventende holdning til å fatte et prinsippvedtak om bomstasjoner på E18, styrer rett mot grøfta. Men det er flere som har hendene på rattet.

Kommunen og politikerne får kritikk fra blant annet NHO, for en vinglete holdning til veiprosjektet. NHOs utgangspunkt er at kommunen må se ut over seg selv, og hva en ny motorvei fra Oslo til svenskegrensen vil bety for hele regionen.

Fra Østfold-kanten kommer kritikk i samme stemmeleie: Tenk på andre enn dere selv. Det er nettopp det Ås-politikerne gjør.

Kommunen og kritikerne har ulike roller, og de skal man være klar over. NHO og Østfold-regionen har sin, og er avhengige av en god, sammenhengende veistrekning for å oppnå den. Ås-politikerne har en annen. De skal blant annet hindre at det å leve og virke i Ås blir vanskeligere eller betydelig dyrere enn det er. Og der trenger man litt mer tid – til å diskutere løsninger og alternativer som er til beste for alle parter.

Problemet Ås må leve med er at andre har en mistro til at kommunen vil ha E18 i det hele tatt, etter forsøket på avsporing i trasevalgdiskusjonen.

Den debatten må man snarest legge død: Ås kommune trenger E18 minst like mye som andre kommuner. Det budskapet må man være tydelig på, og sende ut til alle – også til kritikerne.