Gå til sidens hovedinnhold

Middelalder-kirken

Artikkelen er over 7 år gammel

En teologisk strid splitter Ski kirkelig fellesråd. Det er ikke så mye felles i rådet lenger.

Striden dreier seg om fellsrådet skal ha rett til å spørre om - og vektlegge - samlivsform ved ansettelse til kirkelige stillinger. Det er fellesrådet som ansetter diakoner, trosopplærere, kateketer og organister, mens bispedømmerådet ansetter prestene. Og i ansettelsesprosessene bruker fortsatt Ski kirkelige fellesråd formuleringen som gir rådet rett til å granske søkernes privatliv, og finne ut om de har «egnet samlivsform».

Her kan du lese hele saken: – Jeg kan ikke fronte diskriminering

Bjarne Kjeldsen har ledet fellesrådet siden forrige valg, men tar konsekvensen av at flertallet i rådet vil beholde den omstridte formuleringen, og trekker seg fra vervet. Det er et voksent valg.

Paradokset i denne saken er at Borg bispedømmeråd, som ansetter prestene, ikke lenger spør om søkernes samlivsform. Bispedømmerådet mener det er irrelevant - for prestestillinger.

Det er vanskelig å se fornuften i at fellesrådet krampaktig skal holde på en rett bispedømmet ikke mener er viktig for ansettelsen av bispedømmets prester.

Vi ser det som fornuftig at fellesrådet tilpasser praksisen bispedømmerådet har, og at formuleringen fjernes fra utlysningstektene. Det vil være en fonuftig tilpasning til kirkens linje. Og samfunnet ellers.
 

Kommentarer til denne saken