Er det virkelig noe å skrive om?

Ubehagelig virkelighet: At mediene omtaler en sak vil for noen oppleves som ubehagelig. Men det betyr ikke at mediene ikke skal omtale det, skriver ansvarlig redaktør Martin Gray.

Ubehagelig virkelighet: At mediene omtaler en sak vil for noen oppleves som ubehagelig. Men det betyr ikke at mediene ikke skal omtale det, skriver ansvarlig redaktør Martin Gray.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

FOLLO: Elever barker sammen på skolen. En slår. Kameratene heier. Noen filmer det hele. Senere publiseres filmen på nett, den spres. Lokalavisen tipses. Elevene angrer og gjør opp. Da er det vel ikke noe å skrive om?

Noen gutter sitter i et skur på et av togenes stoppesteder. Det er kveld. De plager ingen. De prater og juger, som kamerater gjør. De får tiden til å gå. De røyker en joint. Så kommer politiet. Senere tvitrer politiet om at en patrulje kom over tre ungdommer som røyket marihuana. Sak opprettes. Men er det en sak for lokalavisen?

Les også: Elev slått ned av medelev ved Roald Amundsen vgs

En jentegjeng nasker på storsenteret. De blir tatt. Politiet kontaktes. Barnevernet kobles inn. Jentene angrer og kommer trolig aldri til å naske igjen, men sak for lokalavisen?

Jeg kunne ha fortsatt. Hver eneste uke berører vi saker som noen mener vi ikke skal skrive om. Nettopp derfor skal vi gjøre det.
Mediene har et samfunnsoppdrag å oppfylle. Den definerer vår rolle på det fundamentale planet. Hva skal lokalavisen egentlig gjøre? Hvorfor er den viktig, når den fungerer godt, og ubetydelig når den ikke gjør det?
Det overordnede samfunnsoppdraget sier noe om hvilken rolle mediene skal ha. Enkelt sagt er den tredelt:

• Sørge for at folk får nødvendig informasjon og tilgang på nyheter.

• Være arena for debatt, kritikk og kommentarer som gir alle mulighet til å delta i og påvirke samfunnsutviklingen.

• Kritisk granske offentlige myndigheter, næringsliv og andre organisasjoner for å hindre overgrep og maktmisbruk.

Redaktøren forholder seg til Redaktørplakaten, som er en avtale om redaktørens uavhengighet, plikter og ansvar, mens journalistene i sitt daglige virke har Vær varson-plakaten som sin rettesnor – i tillegg til mediets eget etiske regelverk. Alt dette skal sikre at lesere og lyttere skal bli informert om det som skjer i mediets nedslagsfelt og at informasjonen er uavhengig, korrekt og redigert etter tydelige premisser. Og at kilder og berørte behandles på anstendig vis.
Det betyr ikke at informasjonen som formidles ikke kan være ubehagelig for dem som er involvert.

Les også: Politiet etterlyser engasjement fra foreldre etter at elever filmet vold

Tilbake til spørsmålene – skal lokalavisene skrive om det? Opplagt. ØBs roller er blant annet å fortelle om det som skjer i Follo, selv om det svir til tider. Å ikke skrive om ubehagelighetene gir et uriktig bilde av det samfunnet vi bor og lever i, og hvis ikke mediene speiler det, gjør de ikke jobben sin. Når elever slår ned hverandre på skolen, med medelever heiende rundt, er det en hendelse som i seg selv er så spesiell og så grov at den bør omtales. Dessuten vil slike hendelser reise problemstillinger om hvordan miljøet er på skolen, hva skoleledelsen og elever gjør for å unngå at slikt skjer igjen, og om dette får et etterspill.

Ja, det vil i en del tilfeller oppleves som en ekstra belastning for de involverte at mediene omtaler en hendelse noen er involvert i. Uten at dette skal bli en Petter Northug-debatt, så vil det oppleves som belastende for en fyllekjører at saken omtales i lokalavisen. Men det er viktig av flere grunner: Det viser omfanget av et samfunnsproblem, og det dokumenterer at det tas tak i. Og beslutningen om å sette seg beruset bak rattet på bilen, har noen gjort på egen hånd.

Lokalavisen skal være til stede der du er. Brysomt til stede noen ganger, fordi det er vår jobb. Det er vår jobb å fortelle deg om hva som skjer i Follo, å holde deg oppdatert. Om helgens konserter, julemesser, møter og idrettsarrangementer. Om hva som skjer når kommunen må kutte i budsjettet med 50 millioner kroner. Om at Mossetogene ikke kommer til å stoppe på Kolbotn stasjon som før, og om fremdriften i Follobane-prosjektet. Det er vår oppgave å fortelle deg at FolloRen vraker Kretsløp Follo etter og brukt millioner på prosjektet, og det er vår oppgave å overvåke hvordan dine skattepenger brukes i kommunene. Vi skal fortelle deg om de som begår snusk og kriminalitet, og vise deg alt det fantastiske som skjer i Follo. Suksesshistoriene og gladsakene. Hvem skal ellers gjøre det?

Artikkeltags