Skolefritidsordningen er etablert som et tilbud i den norske grunnskolen. Nesten alle benytter seg av tilbudet i 1. og 2. klasse viser en oversikt som ble presentert i ØB lørdag.

Store forskjeller på SFO-priser i Follo

Selv om man fortsatt må betale for de ekstra timene i lokaler på skolen eller som er tilknyttet skolen.

Det er et enormt behov for et heldagstilbud for dagens yngste skoleelever

Det bør seriøst vurderes å la dette tilbudet bli inkludert i skolehverdagen i første omgang for 1–3 trinn. Siden det er færre som velger 4. trinn, noe som trolig gjenspeiler at behovet avtar, så kan det vurderes en betalingsløsning her. Den generelt høye oppslutningen om SFO viser at det er et enormt behov for et heldagstilbud for dagens yngste skoleelever.

Siden det er kommunene selv som fastsetter prisen og definerer hva slags innhold tilbudet skal ha, blir det prisforskjeller. I Follo varierer månedsprisen fra 2280 kroner inkludert mat i Ski kommune til 2540 kroner uten mat i Frogn kommune. Klart det oppleves urettferdig når det er bosted som avgjør hva du må betale.
SFO er kommet for å bli i en eller annen form og diskusjonen om heldagsskole varierer i styrke.

Debatten kommer til å fortsette inntil myndighetene har funnet en løsning for et heldagstilbud for norske skoleelever på de laveste trinnene – et tilbud som må oppleves rettferdig og som altså bør være gratis.