Ledigheten gir boligknekk: – Utenkelig at det ikke skjer

– Man havner fort i en situasjon der bare de som må selge, tvinges til å selge til rabattert pris.